Våra tjänster

Kunnande och engagemang

Med stort kunnande och personligt engagemang erbjuder vi tjänster inom redovisning, revision och rådgivning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda ditt företag. Välkommen!

Rådgivning

• Bolagsbildning • Privatekonomi
• Skattefrågor • Företagsekonomi
• Bolagsrätt • Försäkringsfrågor
• Företagsöverlåtelser

Redovisning

• Bokföring Årsredovisning
• Löner • Utbetalningar
Budget • Årsbokslut
• Koncernredovisning
• Deklaration

Revision

• Lagstadgad och frivillig revision